beboelighet


beboelighet
s (-en)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.